Darren隨筆

李技安抓鬼

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


剛跟朋友聊MSN,聊到最近年關將近 大家手頭都很緊
他就感嘆了一句…

“唉…..李技安抓鬼”

“殺小?” 我只浮現了這樣的疑問

“李技安抓鬼啦…..” 他又重複了一次

“靠腰喔 李技安到底是誰啦,他又為什麼要抓鬼?”

“我是說……….”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“日子怎麼過啦!”


2 thoughts on “李技安抓鬼”